DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Eğitimi CGP   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLUUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi dönemde okul-aile işbirliğinin önemini anlamaları, aile katılımındaki engellerin farkına varmaları ve bu engellerle baş etme stratejilerini geliştirebilmeleri, aile katılımı stratejileri ile ilgili bilgi edinmeleri ve farklı özelliklerdeki çocukların ebeveynlerinin katılımına ilişkin stratejileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Aile eğitimi, aile katılımı, aile katılımında karşılaşılan engeller, aile katılımı stratejileri, aile katılımının planlanması, farklı özelliklere sahip ailelerle çalışma, okul-aile işbirliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile eğitimini ve aile katılımını tanımlama
2) Aile eğitiminin ve aile katılımının önemini açıklama
3) Okul öncesi eğitimde aile katılımının önündeki engelleri betimleme
4) Okul öncesi eğitimde aile katılımını sağlamak için kullanılabilecek stratejileri açıklama
5) Okul öncesi eğitimde aile katılımı stratejilerinin kullanımına yönelik etkinlik örnekleri hazırlama
6) Okul öncesi eğitimde aile katılımını planlama
7) Farklı özelliklere sahip ailelerle çalışırken hangi aile katılımı stratejilerini kullanacağını saptama
8) Okul-aile işbirliği için ailelerle etkili iletişimin önemini tartışma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve okul öncesinde aile eğitimi ve aile katılımının önemi hakkında bilgilendirme Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
2 Aile eğitimi programları Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
3 Okul öncesi eğitimde aile katılımına ilişkin engeller ve engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
4 Aile iletişim etkinliklerine ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma Etkinlik örnekleri hazırlayarak gelme Anlatım
Tartışma
5 Aile iletişim etkinliklerine ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma Etkinlik örnekleri hazırlayarak gelme Anlatım
Tartışma
6 Aile eğitimi etkinliklerine ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma Etkinlik örnekleri hazırlayarak gelme Anlatım
Tartışma
7 Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılımına ilişkin etkinlik örnekleri üretme ve sunma Etkinlik örnekleri hazırlayarak gelme Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Okul-aile arasında iletişimin önemi ve kullanılabilecek iletişim becerileri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
10 Aile katılımının planlanması ve aile katılımı stratejilerinin tartışılması Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
11 Özel gereksinimli çocukların aileleriyle çalışma Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
12 Uyum problemi olan çocukların aileleriyle çalışma Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
13 İstismara uğrayan çocukların aileleriyle çalışma Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
14 Farklı kültürel değerlere sahip ve anadili farklı olan ailelerle çalışma Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
15 Okul öncesi eğitimde babaların eğitime katılımını sağlama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar