DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk ve Drama CGP   120 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLUUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin dramanın tanımını yapmaları, tarihçesi ve drama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, okul öncesi eğitimde dramanın hedefleri ve kullanımını içselleştirmeleri, çocukların gelişim düzeylerine uygun drama etkinlikleri hazırlama ve uygulama becerisini kazanmalarıdır. 
Dersin İçeriği
Dramanın tanımı, tarihçesi, çocuğun gelişimi alanları ile ilişkisi, tiyatro, çocuk oyunları ve drama arasındaki ilişki, dramada kullanılan teknikler, dramanın okul öncesi eğitimde yer verilen etkinliklerle bütünleştirilmesi ve kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dramanın tanımını yapma
2) Dramanın temel bileşenlerini ve bileşenler arasındaki ilişkiyi açıklama
3) Dramanın aşamalarını açıklama
4) Dramanın okul öncesi eğitimde önemini ve çocuğun gelişim alanlarıyla ilişkisini açıklama
5) Dramada kullanılan teknikleri listeleme
6) Tiyatro, çocuk oyunları ve drama arasındaki ilişkiyi açıklama
7) Dramanın Türkiyedeki gelişim sürecini anlatma
8) Okul öncesi eğitim programına ve çocukların gelişimine uygun teknikleri seçerek drama etkinlikleri hazırlama
9) Drama etkinliklerini uygulama
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drama ile ilgili temel kavramlar / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
2 Yaratıcı dramanın tanımı ve belirgin özellikleri / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
3 Yaratıcı dramanın amaçları / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
4 Yaratıcı dramanın bileşenleri / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
5 Yaratıcı dramanın boyutları / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
6 Yaratıcı dramanın aşamaları / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
7 Dramatik kurgu ve bileşenleri / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Türkiye'de eğitimde dramanın gelişimi / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
10 Tiyatro ve yaratıcı drama / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
11 Oyun ve Yaratıcı drama / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
12 Yaratıcı dramada pandomim, dramatizasyon teknikleri / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
13 Yaratıcı dramada rol oynama ve doğaçlama teknikleri/ Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
14 Yaratıcı dramada diğer teknikler / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
15 Yaratıcı drama etkinliğinin planlanması / Drama planı uygulama Verilen kaynakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar