DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukta Sanat ve Yaratıcılık CGP   217 3 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
SEMA KARANUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin sanat ve estetik kavramlarını tanımlama ve açıklama becerisini kazandırmalarını, yaratıcılık kavramını ve yaratıcı düşünceyi tanımlamalarını, okul öncesi dönemde yaratıcılığın önemini açıklamalarını, okul öncesi dönemde yaratıcılığı geliştiren eğitim ortamlarını tasarlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yaratıcılık ve kuramlarını, önemini, yaratıcı çevrenin özelliklerini, yaratıcılık ve sanat eğitimi arasındaki ilişkinin açıklanması. Sanat ve estetik kavramlarına giriş, Sanatın tarihsel gelişiminin incelenmesi Okulöncesinde sanat nasıl öğretilir, yaratıcılık nasıl gelişir Çocuğun sanatsal gelişim basamakları nasıl oluşur

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Estetik ve sanat kuramlarına ilişkin tanımlama
2) Yaratıcılıkla ilgili temel kavramları açıklama
3) Yaratıcılıkla ile ilgili kuramcıları açıklama
4) Yaratıcılığın basamaklarını açıklama
5) Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikleri açıklama
6) Yaratcılığı engelleyen faktörleri açıklama
7) Yaratıcı etkinlikleri planlama
8) Çocuğun sanatsal gelişim düzeyleri, sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisini açıklama
9) Çocuk resimlerinin karakteristik özelliklerinin incelenmesi,
10) Çocuğun sanatsal yaratıcılık özelliklerinin inceleme
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetik ve sanat kuramlarına ilişkin tanımlama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
2 Yaratıcılık ve kuramlarını, önemini, yaratıcı çevrenin özelliklerini, yaratıcılık ve sanat eğitimi arasındaki ilişkinin açıklanması. Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
3 Sanat ve estetik kavramlarına giriş, Sanatın tarihsel gelişiminin incelenmesi Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
4 Okulöncesinde sanat nasıl öğretilir, yaratıcılık nasıl gelişir Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
5 Yaratıcılığın basamaklarını açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
6 Yaratıcı bireyde bulunması gereken özellikleri açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
7 Yaratcılığı engelleyen faktörleri açıklama Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Proje / Tasarım
9 Çocuğun sanatsal gelişim düzeyleri, sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisini bilme Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
10 Çocuk resimlerinin karakteristik özelliklerinin incelenmesi, Çocuğun sanatsal yaratıcılık özelliklerinin inceleme Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
11 Proje geliştirme ve sunma Konu ile ilgili kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
12 Kağıt hamuru hazırlama Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
13 Talaş Hamuru hazırlama Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
14 Parmak boya hazırlama Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Origami tekniğini Sunum hazırlığı ve sunumun yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar