DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukta Bilim ve Teknoloji CGP   223 3 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLUUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin erken çocukluk eğitiminde bilimin önemini kavramalarını, bilim ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarını, bilim eğitiminde kullanılacak yöntem ve teknikleri tanımlamalarını ve kullanmalarını, çocukların gelişim düzeylerine uygun bilim etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirmelerini sağlamak; bilim eğitimi için ortam ve materyal hazırlama becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilim,çocuklarda bilim öğrenme, bilimsel süreç becerileri, okul öncesi eğitimde bilim etkinlikleri, bilim eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, bilim eğitiminde öğrenme ortamı ve materyaller, bilim eğitiminde öğretmenin ve ailenin rolü, bilim etkinliği planlama ve uygulama, bilim eğitiminde yer verilen çalışmalar, bilim eğitiminde bilgisayar ve internet kullanımı, bilim eğitiminde değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocukların bilimi nasıl öğrendiklerini açıklama
2) Okul öncesi dönem bilim eğitiminin amacını ve önemini açıklama
3) Okul öncesi bilim eğitiminde öğretmene ve ailelere düşen sorumlulukları belirtme
4) Okul öncesi bilim eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri listeleme
5) Okul öncesi bilim eğitiminde kullanmak üzere materyal hazırlama
6) Okul öncesi çocukları için uygun ortam, yöntem ve teknikleri seçerek bilim etkinliği hazırlama
7) Bilim etkinliğini günlük yaşam ve programdaki diğer etkinliklerle bütünleştirme
8) Okul öncesi bilim eğitiminde bilgisayar ve interneti amacına uygun kullanma
9) Bilim eğitiminde çeşitli değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini kullanma
10) Bilimsel süreç becerilerini açıklama
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, çocuklar ve bilim öğrenme Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
2 Bilimsel süreç becerileri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
3 Okul öncesi dönemde bilim eğitimi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
4 Okul öncesi eğitimde bilim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
5 Günlük planda bilim etkinlikleri Verilen kaynakları okuma Anlatım
6 Okul öncesi eğitim kurumlarında fen merkezinin hazırlanması Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
7 Bilim eğitiminde öğretmenin ve ailenin rolü Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Soru sorma stratejileri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Okul öncesi bilim eğitiminde drama ve alan gezisi yöntemleri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Okul öncesi bilim eğitiminde analoji ve proje yöntemleri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Okul öncesi bilim eğitiminde kavram haritası ve deney yöntemleri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Okul öncesi bilim eğitiminde STEM yaklaşımı Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Okul öncesi bilim eğitiminde bilgisayar ve internetin kullanımı Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
15 Okul öncesi bilim eğitiminde değerlendirme Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar