DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi CGP   229 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiRAZİYE GÜNAY BİLALOĞLUUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, okul öncesi eğitim kurumlarında etkili bir öğretim gerçekleştirebilmeleri için iyi bir öğrenme ortamı yaratmanın yöntem ve tekniklerini tanıtmak, onları sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgilerle donatmak.
Dersin İçeriği
Sınıf yönetiminde temel kavramlar, sınıf yönetimini etkileyen faktörler, sınıf yönetimi yaklaşımları, sınıf yönetiminde ortaya çıkan problemler ve çözüm yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf Yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklama
2) Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörleri açıklama
3) Olumlu bir öğrenme ortamı yaratmanın yöntem ve tekniklerini tartışma
4) Etkili bir öğretim için sınıf organizasyonu, öğrencilerin güdülenmesi, iletişim, disiplin ve zaman yönetiminin nasıl sağlanacağını açıklama ve uygulama
5) Sınıfta karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yaklaşımları açıklama
6) Özel gereksinimi olan çocukları fark etme ve uygun eğitim- öğretim ortamı sağlama
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıf yönetimi tanımı, temel kavramlar ve yaklaşımlar Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
2 Sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
3 Sınıf ortamının düzenlenmesi (okul öncesi eğitim ortamının fiziksel özellikleri,etkinliklerin planlanması ve uygulanması) Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
4 Okul öncesi sınıflarında zaman yönetimi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
5 Sınıfta etkili iletişim, sınıf ortamında öğrenci motivasyonu ve güdülenme Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
6 Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Kuramları Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
7 Bir sistem olarak sınıf yapısı Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sistemin özellikleri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
10 Sınıf içi kural ve prosedürler Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
11 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
12 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
13 Sistem kuramına göre sınıf yönetiminde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
14 Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
15 Okul öncesinde Aile Katılımı (okul-aile işbirliği) Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar