DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Öncesi Okul Olgunluğu ve Okuma Yazmaya Hazırlık CGP   234 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Raziye GÜNAY BİLALOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜLUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin okul olgunluğu kavramını, okul olgunluğunu etkileyen faktörleri, dil ve okuryazarlık arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeleri, okul olgunluğunu değerlendirebilmeleri, çocukları ilkokual hazırlamak için eğitimci ve ebeveynlere düşen görevleri açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Okulöncesi eğitimin ve ilkokulun çocuğun yaşamındaki önemi, ilkokula hazır oluşluğu etkileyen faktörler, dil ve okuryazarlık ilişkisi, ilkokula hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi, ilkokula geçişte ebeveynlerin ve eğitimcilerin sorumlulukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul olgunluğu kavramını tanımlar.
2) Okula uyum sürecini planlar.
3) Okula hazırlıkta ailenin rolünü bilir.
4) Okula hazırlıkta öğretmenin rolünü bilir.
5) Okul öncesinde okuma yazma etkinliklerinin amacını bilir.
6) Okul öncesi okuma yazma etkinliklerinin içeriğini bilir.
7) Okul öncesi okuma yazma etkinliklerini değerlendirir.
8) Okul öncesi okuma yazma etkinlikleri planlar.
9) Okul öncesi okuma yazma etkinlikleri uygular.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul öncesi eğitim ve ilkokulun çocuğun yaşamındaki önemi Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Okul olgunluğu Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Okul olgunluğu ve etkileyen faktörler Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Okula hazırbulunuşlukta ailenin sorumlulukları Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Okula hazırbulunuşlukta öğretmenin sorumlulukları Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Okula hazırbulunuşluğu destekleme Verilen kaynakları okuma Anlatım
7 Okul olgunluğunu değerlendirme Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinin amacı Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Okul öncesi eğitimde okuma yazma hazırlık etkinliklerinin içeriği Verilen kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
11 Okul öncesi eğitim programında okuma yazma hazırlık etkinlikleri planlama Verilen kaynakları okuma Anlatım
12 Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini değerlendirme Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İlkokulda okuma ve yazma çalışmaları Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ile ilkokuldaki okuma yazma etkinliklerini karşılaştırma Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ile ilkokuldaki okuma yazma etkinliklerini karşılaştırma Verilen kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar