DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk ve Müzik CGP   239 3 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu Sultan ABBAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU SULTAN ABBAKUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin eğitim müziğini tanımasını, Çocuklarda sanat ve müziğe olan ilgi ve yeteneği yönetecek bilgi birikiminin oluşturulmasını ve müzik öğretimi ile ilgili süreci yönetecek davranışların kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Müzik nedir Okul öncesi dönemde müziğin önemi Müziğin temel bileşenleri, Temel müzik bilgileri; müzikte ritm kavramı, Türkiyede ve dünyada müzik tür ve biçimleri; Eğitimde müziğin rolü, Yaratıcılığı geliştirmede müzik Müziğin diğer etkinliklerde kullanılması Farklı öğretim teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müziğin temel bileşenlerini, temel müzik bilgilerini;, müzikte ritm kavramını bilir ve kavrar.
2) Türkiyede ve dünyadaki müzik tür ve biçimlerini bilir.
3) Eğitimde müziğin rolünü ve yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitmenin önemini bilir ve açıklar.
4) Çocuklarda müzik gelişmini açıklar.
5) Okul öncesi dönem çocuğu için müzik planı hazırlar.
6) Fırsat eğitimiyle müzik gelişimini destekler.
7) Müziğe uygun beden hareket etkinliklkeri planlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müzik nedir Müziğin Önemi Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Müziğin Temel Bileşenleri Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Müzikte Ritim Kavramı Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Eğitimde Müziğin Rolü Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Müziğin Diğer Etkinliklerle Birlikte Kullanımı Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Müziğin Gelişim Alanlarına Etkisi Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Okul Öncesi Dönemde Müzik Etkinlikleri ve Planlanması Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav sınava hazırlık Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Müzik Eğitiminde Farklı Öğretim Teknikleri Konu ile ilgili okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Müzik Öğretim Tekniklerini Uygulama Konu ile ilgili uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Orff Eğitimi Tekniklerini Uygulama Konu ile ilgili uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kodaly Eğitimi Tekniklerini Uygulama Konu ile ilgili uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Dalcroze Eğitimi Tekniklerini Uygulama Konu ile ilgili uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Şarkı öğretim tekniklerini uygulama Konu ile ilgili uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ritim çalışmaları Konu ile ilgili uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar