DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programlanabilir Denetleyiciler PLC   202 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kemal UĞUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Programlanabilir denetleyicilerin yapısını ve çalışma mantığını kavrayabilme, merdiven diyagramı ile PLC programlama, mevcut programları yorumlayabilme ve verilen bir problemi yorumlayıp PLC programlama ile çözüm geliştirme becerisi kazanma.
Dersin İçeriği
Programlanabilir denetleyicilere giriş, PLC lerin temel birimleri, lojik işlemler, programlamaya giriş, merdiven diyagramı komutları ve merdiven diyagramı ile programlama, set-reset komutları, zamanlayıcı-sayıcı uygulamaları, karşılaştırma komutları, PLC kullanarak otomasyon sistemleri tasarlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) PLClerin temel ilkelerini, PLC yapısı ve parçalarını açıklar ve tanır.
2) PLCnin çalışma prensibini, PLCnin programlama yöntemlerini açıklar.
3) Lojik işlemlerle verilen bir sistemin indirgemesini yapar ve elde ettiği sonucu merdiven diyagramı ile programlama tekniğini açıklar.
4) PLClerdeki temel komutları, zamanlayıcı kavramı ve zamanlayıcı komutların işlevini; PLClerde sayıcı kavramı ve sayıcı komutlarının işlevini bilir ve programlarda kullanır.
5) Verilen bir elektromekanik kumanda sisteminin yapısını analiz eder ve aynı sistemi PLC ile programlar.
6) Bir sürecin denetimini PLC ile programlayarak gerçekleştirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
X
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
X
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programlanabilir cihazın yapısı ve çalışma şekli Kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
2 PLC yazılımını kullanma Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
3 Merdiven Diyagramı ve programlama komutları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
4 Temel PLC komutları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
5 Zamanlayıcılar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
6 Sayıcılar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
7 Zamanlayıcı ve Sayıcılar kullanarak çözüm üretme Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
10 Yazılım ile PLC programı yazma ve simulasyon yapma Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
11 Karşılaştırma komutları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
12 Proje Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
13 Aritmetik işlemler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
14 PLC içeren endüstriyel uygulama Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
15 PLC içeren endüstriyel uygulama Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
16-17 Final Haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar