DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tesisata Giriş ELK   103 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
MühendisSUAT SARI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin; aydınlatma, kuvvet, enerji, iletim ve dağıtım projeleri ile ilgili fizibilite çalışması yapabilme, proje ile ilgili detayları düzenleyebilme, proje ile ilgili sunum yapabilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Aydınlatma, kuvvet, enerji, iletim ve dağıtım projeleri ile ilgili fizibilite çalışmaları, proje ile ilgili detayları düzenlenmesi, proje ile ilgili sunumlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik projelerinin bağlı olduğu yönetmelikleri bilme.
2) Elektrik projelerinin kısımlarını bilme.
3) Mimari projelerin üzerine elektrik projelerini çizebilme ve hazır projeleri okuyabilme.
4) Yükleme tablolarını hazırlayabilme ve bu tablolara göre kullanılacak malzeme listesini oluşturabilme ve keşif maliyetini hesaplayabilme.
5) Kullanılacak iletkenlerin akım ve gerilim yönünden kontrollerini yapabilme ve uygun koruyucu elemanları belirleyeblime.
6) Kompanzasyonun enerji verimliliği açısından önemini kavrayabilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
X
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
X
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resim kuralları ve bir cismin 3 görünüşle izometrik çizimleri. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Elektrik iç tesislerin yönetmeliği, incelenmesi ve önemli kurallar. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Elektik tesislerinin topraklama yönetmeliği ve incelenmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Onaylı projelerin incelenmesi ve aydınlatma projeleri çizim esasları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Elektrik projesine göre yükleme tablolarının işlenmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Yükleme tablolarına göre malzeme listesi oluşturma ve keşif maliyetinin hesaplanması. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kullanılacak iletkenler ve koruma elemanlarının seçilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
8 Vize Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Kuvvet projelerini özellikleri ve kuralları. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Yüke göre iletken ve koruyucu elemanların hesapları ve seçimi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kuvvet projesi yükleme tablolarının doldurulması ve bu tabloların birleştirilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Ana kolon ve kolon hatlarında Kullanılacak iletkenlerin ve koruma elemanlarının seçilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kompanzasyonun önemi ve kompanzasyon batarya ve koruyucu elemanlarının hesabı Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 3 Fazlı sistemde faz başına kompanzasyon, kompanzasyon bataryası, kompanzasyon kontaktörleri ve sigorta seçimi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Dış aydınlatma armatürleri, proje sembolleri ve örnek projeler. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Final Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar