DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Asenkron ve Senkron Makinalar ELK   201 3 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alternatif Akım (AA) makinelerinin yapıları, çalışma prensiplerini kavramak, Asenkron makineler ve senkron makinelerin farklı çalışma şekillerindeki hesaplamalarını yapabilme becerisini kazanmak, uygulamada kullanılacak makineyi seçme bilgisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Asenkron motorların yapısı, çalışma prensibi, eşdeğer devresi, moment ve verimi, yol verilmesi, moment dönüştürülmesi ve uygun motora karar verme, senkron makinelerin yapısı, çalışma prensibi, EMK değeri, alternatörlerin eşdeğer devresi, paralel çalışma koşulları ile aktif-reaktif yük paylaşımı, senkron motorlara yol verme ve uyartım akımının değiştirilmesinin senkron motora etkisinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Asenkron motorların yapısını, çalışma prensibini ve kaymanın önemini açıklayabilme.
2) Asenkron ve senkron makinelerin stator sarım çeşitlerini karşılaştırabilme.
3) Asenkron ve senkron makinelerin izolasyon sınıflarını, yapım standartlarını ve karakteristik eğrilerini karşılaştırarak uygun makine seçimini yapabilme.
4) Asenkron motorların boş çalışma ve kısa devre deneyi ile eşdeğer devre analizini açıklayabilme.
5) Asenkron motorlarda güç, verim ve moment analizini eşdeğer devre elemanları ile çözümleyebilme.
6) Hız ve moment dönüştürme sistemlerini sıralayıp uygulamalarını eşdeğer devre ile açıklayabilme.
7) Asenkron motorlara yol verme yöntemlerini açıklayabilme ve yol vericileri tasarlayabilme.
8) Senkron makinelerin çalışma prensibi açıklayabilme ve yapılarına göre sınıflandırabilme.
9) Alternatörlerde endüvi elektromotor kuvvetini hesaplayabilme ve harmonik etkileri açıklayabilme.
10) Alternatörlerde regülasyonu deneysel olarak belirlenen eşdeğer devre elemanları ile bulabilme.
11) Alternatörlerde paralel çalışmada sirkülasyon ile senkronlayıcı akımı açıklayabilme ve aktif reaktif yük paylaşım problemlerini çözebilme.
12) Senkron motorlara yol verme yüksüz ve yüklü senkron motorlara uyartım akımının etkisini deneysel olarak açıklayabilme ve problem çözebilme.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asenkron motorların yapısı ve stator sarım çeşitleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Üç fazlı asenkron motorlarda döner alan teorisi ve yalıtım sınıfları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Statorda oluşan zıt EMK değerine etki eden faktörler ve ilgili eşitlikler. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Rotor gerilim ve frekansının kayma ile olan ilişkisi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Boş ve yüklü çalışma vektör diyagramı ve yaklaşık faz eşdeğer devresi bileşenleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Eşdeğer devre analizi uygulamaları, motor karakteristikleri, motor üretim standartları Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Asenkron motorlarda güç, verim, moment ve moment dönüştürme eşitliklerinin çıkarılması Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Asenkron motorlara yol verme ve yol verici tasarımı Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
10 Senkron makinelerin yapısı ve sınıflandırılması, üretim şekilleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Harmonik gerilimler ve etkisinin azaltılması tedbirleri Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Alternatörlerde reaksiyon ve yüke bağlı endüvi gerilimi değişimi, eşdeğer devre, regülasyon bulma Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Alternatörlerin paralel bağlanması, sirkülasyon ve senkronizme getiren akım değeri analizi, alternatör aktif ve reaktif yük paylaşımı Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
14 Senkron motorların yapısı, çalışması, boş ve yüklü çalışan motorda uyartım akımının değişmesi etkisinin incelenmesi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
15 Senkron motorlara yol verme. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
16-17 Final Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar