DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme Tekniği EOT   105 1 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kemal UĞUR
Dersi Verenler
Öğr.Gör.ELIZBAR SARIYEV1. Öğretim Grup:A
TURHAN ATMIŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ölçme işleminin temel ilkeleri ve özelliklerinin öğrenilmesi; karşılaşılabilecek her türlü fiziksel ve elektriksel ölçmeye uygun ölçü aletlerini seçebilmesi, uygun bağlantı şekillerini yapabilmesi; hatasız ölçümleri gerçekleştirebilmesi.
Dersin İçeriği
Ölçme işlemleri, ölçü aletlerinin seçimi,kalibrasyon, fiziksel ve elektriksel standart birimler ve birim çevirmeleri. Hata, ölçüm cihazı uygun alet seçimi ve etiket özellikleri. Hataların sınıflandırılması ve bileşkeleri. Akım, gerilim ve güç ölçümleri. Elektriksel büyüklüklerin anlık, ortalama etkin ve tepe değerleri. Aktif ve reaktif güç tanımı ve ölçülmesi.Elektrodinamik metreler ve sınıflandırmaları. Ölçü transformatörler i ile ölçme. Wattmetre, Voltmetre ve Ampermetreler. Direnç, sığa, ve indüksiyonun ölçülmesi. Osiloskopla yapılan ölçümler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçmenin temellerini öğrenme, karşılaşacağı fiziksel ve elektriksel problemleri çözebilme.
2) Uzunluk, ağırlık, alan, sıcaklık, hız, devir, ivme, akım, gerilim, güç, enerji, frekans ölçümlerini yapabilme.
3) Doğru ölçü aletlerini seçebilme, uygun bağlantıları yapabilme ve ölçü aletlerini kullanabilme.
4) Endüstriyel ölçmeler yapabilme ve ölçü birimlerini birbirine dönüştürebilme.
5) Ölçme sonuçlarında hataları bulabilme ve değerlendirme yapabilme.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçmenin tanımı, ölçü aletlerinin seçimi ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Uzunluk Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Alan Ölçümü, Hacim Ölçümü, Kesit ve Çap Ölçümü. Kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Temel ve türetilmiş birimler ve dönüşümleri. Birimlerin tanımları. Ölçme tekniğinde kullanılan semboller. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Ölçmede hata, ölçme işlemine uygun alet seçilmesi, ölçme cihazlarının etiket özellikleri. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Doğru akım ölçmeleri, DA Ampermetresi. DA Voltmetresi, Avometre-Mültimetreler ile gerekli hesaplamaların öğretilmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Alternatif Akım Ölçülmesi, AA tanımı, dalga şekilleri, etkin değer, ani değer , ortalama değer ve tepe değerlerinin öğretilmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 AA ölçü aletleri, döner demir plakalı, döner mıknatıslı, termik ölçü aletleri , AA doğrultma ve ölçme. Uygun problemler ve çözümleri. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Ölçü transformatörleri ile ölçme işlemi ve gerekli hesaplamaların yapılması Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Measurement ofGüç ve iş(enerji) ölçümü, AA güç, DA güç, tek fazda ve üç fazda güç ölçümü Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Reaktif güç ölçümü, güç faktörü ve ölçümü Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Elektrik sayaçları ve bağlantı şekilleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Devre elemanları tanımı ve özellikleri, direnç, kondansatör, empedans ölçümleri. Kablolarda arıza yöntemi ve tespitleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Frekansmetre, aydınlık şiddeti ölçme, toprak ve yalıtkanlık direnç ölçümleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Yalıtkanlık ölçümü, osiloskop kullanımı. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Osiloskop ile ölçme. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Haftası Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar