DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik ELK   120 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan KAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDOĞAN KAYA1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDOĞAN KAYA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yarı iletkenler, P ve N tipi yarı iletken malzemeler, PN birleşimi, Diyot yapısı ve çeşitleri, Doğrultucu devreler; yarım dalga, tam dalga, köprü tipi tam dalga doğrultucu. Filtre devreleri; kondansatörlü, bobinli,pi tipi. Regüle devreleri; zener diyotlu, seri, paralel ve entegreli. Bipolar jonksiyon transistörler (BJT), Transitörün anahtarlama elemanı ve yükselteç olarak kullanılması, ve diğer yarı iletken Triyak, tristör FET ve MOSFET ler konularına hakim olmak.
Dersin İçeriği
Diyotlar, doğrultucular, filtreler, gerilim regülatörleri, transistörler, Triyak, Tristor, FET ler, MOSFET ler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektronik devre elemanları ve cihazlarını ve bunların elektronik devredeki görevlerini tanır.
2) Temel elektronik devre çözümleme yöntemlerini kullanır.
3) Temel elektronik devreleri tasarlar.
4) Triyak, tristör, FET ve MOSFET gibi devre elemanlarının oluşturduğu devreleri anlar ve uygular.
5) Elektroniğin endüstride uygulamalarını tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)