DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
işletme yönetimi ISY   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ZEYNEP ERÇEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak
Dersin İçeriği
İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar,İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Süreci Yönetimi, Pazarlama Faaliyetlerini Yönetme, Mali Yönetim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Planlama, Örgütleme ve Denetim yapar
2) Koordinasyon sağlar
3) İş analizi yapar
4) Üretimi planlar
5) Üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapar
6) Kapasite ve stok planlaması yapabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama ve Örgütleme Yapmak sunum hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
3 İş Analizi Yapılmasını Sağlamak sunum hazırlama Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 İnsan Kaynaklarını Planlamak,İşgören Adayı Bulmak sunum hazırlama Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek sunum hazırlama Tartışma
Ödev
6 İşgören Performansını Değerlendirme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak,Kariyer Planlaması Yapmak sunum hazırlama Tartışma
Ödev
7 İş Değerlendirmek ve Ücretlendirmek sunum hazırlama Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav sunum hazırlama Tartışma
Performans Değerlendirmesi
9 Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak sunum hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
10 Hedef Pazarı Belirlemek,Ürün Geliştirmek sunum hazırlama Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
11 Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek sunum hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
12 Tutundurma, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek sunum hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
13 Gelir ve Gider Hesaplarını Yapmak sunum hazırlama Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Borç ve Alacaklarını Yönetmek sunum hazırlama Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Varlıkları ve Kaynakları Yönetmek sunum hazırlama Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sunum hazırlama Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar