DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme STJ   205 3 0 1 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üniversitede öğrendiği teorik ağırlıklı bilgileri gerçek iş ortamında uygulama imkanı bulmak ve daha kalifiye bir şekilde mezun olmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işyerinde mesleki uygulama yapar. Staj yaparken günlük rapor tutar ve staj defterine kaydeder. Mesleki uygulamaların örneklerini staj raporuna ekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stajın önemini kavrar
2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işyerinde mesleki uygulama deneyimi kazanır
3) Staj alanında yapılacak çalışmaları ve kuralları bilir
4) Günlük işlerin nasıl yapıldığını rapor eder
5) Çalışma alanında ekibin parçası olarak çalışır
6) İşyerinde sorumluluk üstlenir
7) Formata uygun staj raporu yazar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stajın yapılacağı işyerleri ve staj zamanı Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Staj yapılacak alanlar Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Staj yeri bulma Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Staj kuralları Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Stajerin işyerindeki sorumlulukları Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Günlük staj raporu tutulması Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Staj defteri raporunun yazılması Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi
9 Staj evrakları, staja başlama belgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Staj evrakları, staja kabul belgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Staj sonu değerlendirme formu Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Staj defteri teslim belgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Staj devam çizelgesi Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Staj defterinin onaylanması Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Staj kaza sigortası işlemleri Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Staj çalışmaları hakkında teorik ve uygulama araştırmaları Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar