DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektriğin Temel Esasları ELK   113 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik akımı ve elektriğin elde edilmesi ile ilgili temel esasların öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Elektrik enerjisi, elektrik enerjisinin elde edilişi, temel prensipleri, etkileri, kullanıldığı alanlar, elektriğin diğer enerji çeşitleri ile karşılaştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik üretme yöntemlerinin öğrenilmesi.
2) Statik elektrik oluşumunu, etkilerini ve yararlarını kavrayarak endüstride kullanım alanları, statik elektrikten kaynaklanan zararlara yönelik önlemler.
3) Elektrik akımının etkilerini kavrayarak istenmeyen etkilerin oluşmaması veya en aza indirgenmesi için gerekli önlemler.
4) Geçen akım miktarına uygun iletken kesitini hesaplayarak uygun iletken seçimi yapabilmek.
5) Çeşitli yöntemlerle gerilim üreterek üretilen gerilimler ile yük uçlarındaki gerilimler arasındaki farkları tespit edebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel birimler, enerji türleri, enerji üretiminde kullanılan kaynaklar İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Şebeke enerjimizi sağlayan fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları ve santralleri İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 İletken, yalıtkan ve yarı iletkenler, elektrik yükü, coulomb kanunu İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 elektriklenme yöntemleri, elektrik alanı ve alan şiddeti, elektrik potansiyeli İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Statik elektrik ve elektrostatiğin kullanım alanları, zararları ve alınabilecek önlemler, statik elektrik yüklerinin ölçülmesi İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Elektrik akımı çeşitleri ve etkileri, elektrik birimleri, alt ve üst katlarının çevrimi İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Elektrik akımının etkileri, iletkenlerin kabul edilebilir ısınma düzeyleri, joule kanunu İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Manyetik malzemeler ve manyetik alan, elektromıknatıs ve kullanım alanları İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Elektroliz, çözelti, elektroliz tanımları, faraday kanunu İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 piller İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Akım Yoğunluğu İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Elektromotor kuvvet ve gerilim İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Yakıt pilleri, aküler, akü deşerjı, akü şarjı, İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Sıcaklık Sensörleri İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İnternet araştırması, basılı kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar