DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik ELK   120 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan KAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDOĞAN KAYA1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDOĞAN KAYA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yarı iletkenler, P ve N tipi yarı iletken malzemeler, PN birleşimi, Diyot yapısı ve çeşitleri, Doğrultucu devreler; yarım dalga, tam dalga, köprü tipi tam dalga doğrultucu. Filtre devreleri; kondansatörlü, bobinli,pi tipi. Regüle devreleri; zener diyotlu, seri, paralel ve entegreli. Bipolar jonksiyon transistörler (BJT), Transitörün anahtarlama elemanı ve yükselteç olarak kullanılması, ve diğer yarı iletken Triyak, tristör FET ve MOSFET ler konularına hakim olmak.
Dersin İçeriği
Diyotlar, doğrultucular, filtreler, gerilim regülatörleri, transistörler, Triyak, Tristor, FET ler, MOSFET ler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektronik devre elemanları ve cihazlarını ve bunların elektronik devredeki görevlerini tanır.
2) Temel elektronik devre çözümleme yöntemlerini kullanır.
3) Temel elektronik devreleri tasarlar.
4) Triyak, tristör, FET ve MOSFET gibi devre elemanlarının oluşturduğu devreleri anlar ve uygular.
5) Elektroniğin endüstride uygulamalarını tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yarı iletken malzemeleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Diyotların Yapısı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Diyotların Yapısı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Doğrultucu Devreler Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Kaynak kitapları okuma Yazılı Sınav
9 Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Tristörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Triyak Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Alan etkili transistörün (JFET) Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 MOSFET in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 MOSFET in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Kaynak kitapları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitapları okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar