DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrik Tesisat Planları ELK   219 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aydınlatma, kuvvet, enerji, iletim ve dağıtım projeleri ile ilgili fizibilite çalışması yapabilme. Proje ile ilgili detayları düzenleyebilme.
Dersin İçeriği
Tesisat planının ön çalışması, tesisat planının hazırlanması, tesisat planının tamamlanması. Plan sunumunun yapılması. Aydınlatma projesi, güç projesi, enerji iletim ve dağıtım projelerinin özellikleri. Fabrika ve işletme projeleri. Projenin ekonomik verimliliğinin incelenmesi. Elektrik şebekesinin projelendirilmesi ve projenin çizilmesi. Proje detaylarının düzenlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Projeyi tanımlar ve özel teknik şartnameyi hazırlayabilir
2) Proje ile ilgili taslak hazırlayabilir
3) Proje ile ilgili yasal işlemleri kavrayabilir
4) Proje ile ilgili yönetmelikleri bilebilir
5) Proje çalışmasının organizasyonunu tanıyabilir
6) Aydınlatma, kuvvet, enerji iletim ve dağıtım projelerini okur, düzenler ve çizebilir
7) Projenin maliyet analizini yürütebilir
8) Proje dosyası hazırlayabilir
9) Yazılı, Grafiksel, Görsel, özel beceri gösterebilir
10) Proje ile ilgili detayları düzenleyebilir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
X
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mimari planın bulunması, mimari planın incelenmesi, mimari plan ve tefrişat planıyla ilgili teknik detayların öğrenilmesi. Proje için gerekli malzeme ve teçhizatın miktar ve niteliklerinin tespiti. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Proje ilgili yönetmeliklerin incelenmesi, proje çizim kurallarının öğrenilmesi. Öneri, ön ve uygulama projelerinin öğrenilmesi. Mimari planın Elektrik tesisat planı çizilecek şekilde aydınger kağıdı üzerine ölçekli çizilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Aydınlatma hesaplarının açıklanması, projeye uygulanması. Dersle ilgili kaynakların okunması
4 Bodrum kat Elektrik tesisat planının çizilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Zemin kat Elektrik tesisat planının çizilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Normal kat Elektrik tesisat planının çizilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Vaziyet planının çizilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yükleme cetvelinin hazırlanması, gerilim düşümü hesaplarının yapılması, kesit seçimi ve kontrolünün yapılması Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Kuvvetli akım kolon şemasının düzenlenmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Merdiven otomatiği, zayıf akım, telefon ve televizyon tesisatları kolon şemalarının düzenlenmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Projenin diğer detaylarının tamamlanması, maliyet analizinin yapılmasının öğrenilmesi. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Proje dosyasının hazırlanmasının öğrenilmesi ve projenin onaya hazır hale getirilmesinde gerekli prosedürün öğrenilmesi Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Hazırlanan projenin sunumu. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Hazırlanan projenin sunumu. Dersle ilgili kaynakların okunması Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar