DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrodenetleyiciler ELK   232 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kemal UĞUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikrodenetleyiciler dersi, öğrencilerin elektrik, elektronik ve bilgisayar alanlarındaki bilgi ve becerilerini kullandırarak bireysel veya grup çalışmalarıyla araştırma, buluş yapma ve üretim yapmaya yöneltmeyi, proje yapma becerisi kazandırmayı ve öğrencilerin mikrodenetleyici kullanarak kontrol yapma ile ilgili proje geliştirebilme yeteneklerini, ilgilerini ve tutumlarını ortaya çıkarmayı, geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Mikrodenetleyici Mimarisi, Arduinoya Giriş, Arduino Programlama Temelleri, Temel Arduino Uygulamaları, Sensörler ve Uygulamaları, Motor Uygulamaları, Gösterge ve Ekran Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikrodenetleyici programlama konusunda temel kavramları açıklar.
2) Mikrodenetleyicileri etkili ve amacına uygun olarak kullanır.
3) Problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanır.
4) Projelerde mikrodenetleyici ile birlikte gerekli donanımları (Sensörler, Motorlar vb.) kullanır.
5) Günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
5
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebil
X
6
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
X
7
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
8
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
X
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
13
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrodenetleyici Mimarisi ve Arduinoya Giriş Kaynak kitapların incelenmesi
2 Arduino Programlama Ortamı ve Arduino Programlama Temelleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Arduino Programlama Temelleri (Sabit, Değişken, Operatörler) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Arduino Programlama Temelleri (Koşullar, Döngüler) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Arduino Programlama Temelleri (Fonksiyonlar - Giriş ve çıkış,Zaman, Matematik) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 Temel Uygulamalar (LED Uygulamaları) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Temel Uygulamalar (Butonlu LED Uygulamaları, Seri Haberleşme Portu/Seri Port Ekranı) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Sensörler ve Uygulamaları (Sensörlere Giriş, Işık Sensörü) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Sensörler ve Uygulamaları (Sıcaklık ve Nem Sensörleri) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Sensörler ve Uygulamaları (Mesafe Ölçer/Uzaklık Sensörü) (HC -SR04) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Motor Uygulamaları (Doğru Akım Motoru - Adım Motoru) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Motor Uygulamaları (Servo Motor ) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Gösterge ve Ekran Uygulamaları (7 Bölümlü LED Gösterge) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Gösterge ve Ekran Uygulamaları (2x16 LCD Ekran) Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar