DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programlanabilir Denetleyiciler PLC   202 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kemal UĞUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Programlanabilir denetleyicilerin yapısını ve çalışma mantığını kavrayabilme, merdiven diyagramı ile PLC programlama, mevcut programları yorumlayabilme ve verilen bir problemi yorumlayıp PLC programlama ile çözüm geliştirme becerisi kazanma.
Dersin İçeriği
Programlanabilir denetleyicilere giriş, PLC lerin temel birimleri, lojik işlemler, programlamaya giriş, merdiven diyagramı komutları ve merdiven diyagramı ile programlama, set-reset komutları, zamanlayıcı-sayıcı uygulamaları, karşılaştırma komutları, PLC kullanarak otomasyon sistemleri tasarlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) PLClerin temel ilkelerini, PLC yapısı ve parçalarını açıklar ve tanır.
2) PLCnin çalışma prensibini, PLCnin programlama yöntemlerini açıklar.
3) Lojik işlemlerle verilen bir sistemin indirgemesini yapar ve elde ettiği sonucu merdiven diyagramı ile programlama tekniğini açıklar.
4) PLClerdeki temel komutları, zamanlayıcı kavramı ve zamanlayıcı komutların işlevini; PLClerde sayıcı kavramı ve sayıcı komutlarının işlevini bilir ve programlarda kullanır.
5) Verilen bir elektromekanik kumanda sisteminin yapısını analiz eder ve aynı sistemi PLC ile programlar.
6) Bir sürecin denetimini PLC ile programlayarak gerçekleştirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programlanabilir cihazın yapısı ve çalışma şekli Kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
2 PLC yazılımını kullanma Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
3 Merdiven Diyagramı ve programlama komutları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
4 Temel PLC komutları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
5 Zamanlayıcılar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
6 Sayıcılar Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
7 Zamanlayıcı ve Sayıcılar kullanarak çözüm üretme Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
10 Yazılım ile PLC programı yazma ve simulasyon yapma Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
11 Karşılaştırma komutları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
12 Proje Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
13 Aritmetik işlemler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
14 PLC içeren endüstriyel uygulama Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
15 PLC içeren endüstriyel uygulama Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Deney / Laboratuvar
16-17 Final Haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar