DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alternatif Akım Devre Analizi * AAD   102 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; alternatif akımda devre çözümü ve hesaplamalar yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Alternatif Akım, Seri Devreler, Paralel Devreler, Rezonans, Alternatif Akımda Güç ve Kompanzasyon, Tek Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Enerji, Üç Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Enerji.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
X
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alternatif Akım Kaynak kitapların incelenmesi
2 Alternatif Akım Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Seri Devreler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Seri Devreler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Seri Devreler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 Paralel Devreler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Paralel Devreler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav Haftası
9 Paralel Devreler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Rezonans Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Alternatif Akımda Güç ve Kompanzasyon Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Alternatif Akımda Güç ve Kompanzasyon Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Tek Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Enerji Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Tek Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Enerji Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Tek Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Enerji Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar