DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Devre Tasarım * BDD   102 2 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elızbar SARIYEV
Dersi Verenler
Öğr.Gör.ELIZBAR SARIYEV1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ALİ KEMAL UĞUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; bilgisayar destekli tasarım yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Temel Devrelerin Simülasyonu Analog Devrelerin Simülasyonu Dijital Devrelerin Simülasyonu Baskı Devre Programın Tanıtılması Program Ortamında Devre Çizimi Baskı Devre Şemasını Oluşturma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paket programın bilgisayara nasıl kurulacağı ve nasıl çalışacağı hakkında bilgiler Kaynak kitapların incelenmesi
2 Programın Ana menüsü hakkında bilgiler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Elemanların çalışma alanına yerleştirilmesi, elemanların seçimi, taşınması adlandırılması, kopyalama. Değer ve etiket verme gibi işlemler. Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Test cihazları ile çalışmak Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Analog elemanlar kullanarak elektrik devre teoremlerinin gerçeklenmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 Diyot ve transistör kullanarak analog elektronik devrelerinin gerçeklenmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Osiloskop kullanımı ile ilgili örnekler Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Vize Sınavı
9 Zaman geciktirme devre uygulamaları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Dijital devrelerle nasıl çalışacağını öğrenme Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Dijital devrelerin doğruluk tablosunu elde etme Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Doğruluk tablosundan lojik ifadelerin elde edilmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Dijital kapılarla örnek kurulum yapılıp çalıştırılması Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Dijital devre uygulamaları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Devreler kısıtlamalar ekleyip gerektiğinde bunların kaldırılabilmesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Final Haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar