DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğru Akım Devre Analizi * DAD   101 1 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞ1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin doğru akım devreleri ile ilgili temel teorem ve kavramları kavramasını ve doğru akım devrelerinin çözüm yöntemlerini öğrenmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Akım-gerilim kavramları, DA devre elemanları, Güç ve Enerji, Doğru akımda seri, paralel, seri-paralel devreler, Kirşof'un gerilim ve akım yasaları, Thevenin, Norton ve Süperpozisyon teoremleri ile doğru akım devrelerinin çözümü, Maksimum güç teoremi, Doğru akımda depolama elemanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
X
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Statik Elektrik Kaynak kitapların incelenmesi
2 Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Çevre Akımları Yöntemi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 Düğüm Gerilimi Yöntemi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav Haftası
9 Thevenin Teoremi, Norton Teoremi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama Elemanları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Doğru Akımda Depolama Elemanları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Doğru Akımda Depolama Elemanları, Doğru Akımda Güç ve Enerji Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Doğru Akımda Güç ve Enerji Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Doğru Akımda Güç ve Enerji Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar