DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrik Motorları ve Sürücüleri * ELT   204 4 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:B
MühendisSUAT SARI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel uygulamalarda ve günlük yaşamda kullanılan çeşitli cihazlarda kullanılan elektrik motorlarının tanınması. Bu motorların kontrolunda kullanılan, elektronik sürücü devrelerinin yapıları, çalışmaları ve kullanılmasının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Elektrik Motorlarının Parçaları ve Çalışma Prensipleri. DA Motorlarının Yapıları ve Çalıştırılmaları . Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri . Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı. Üç Fazlı Asenkron Motorun Parçaları ve Çalışma Prensibi. Üç Fazlı Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri. Üç Fazlı Asenkron Motorunun Karakteristikleri. Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Hız Ayarı Yöntemleri. Tek Fazlı Asenkron Motorların Yapıları ve Çeşitleri . Tek Fazlı Asenkron Motorların Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri. Servo Motorlar. Adım Motorları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motor sürücülerin tanımı, kapsamı ve motor kontrolunda kullanımı. Dersle ilgili kaynakların okunması
2 Elektrik makinalarının türleri, yapıları ve kontrol prensipleri Dersle ilgili kaynakların okunması
3 Güç elektroniğinde kullanılan devre elemanları ve devre bağlantıları Dersle ilgili kaynakların okunması
4 Akım kaynaklı PWM invertör (CSI) yapısı, çalışması ve motor kontrolunda kullanılması Dersle ilgili kaynakların okunması
5 Doğrultucularda ileri kontrol yöntemlerinin uygulanması ve motor kontrolunda kullanılması Dersle ilgili kaynakların okunması
6 AC kıyıcılarda ileri kontrol yöntemlerinin uygulanması ve motor kontrolunda kullanılması Dersle ilgili kaynakların okunması
7 Direkt frekans çeviricilerin (DFÇ) türleri, yapıları ve motor kontrolunda kullanılması Dersle ilgili kaynakların okunması
8 Vize Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması
9 DC kıyıcıların türleri (sınıfları), yapıları ve motor kontrolunda kullanılması. Dersle ilgili kaynakların okunması
10 PWM invertörlerde ileri kontrol yöntemlerinin uygulanması ve motor kontrolunda kullanılması Dersle ilgili kaynakların okunması
11 Statik anahtar ve yarıiletken röle yapıları ve motor kontrolunda kullanılmaları. Dersle ilgili kaynakların okunması
12 Doğru akım motor sürücülerinin temel prensipleri, yapıları, geribeslemesiz ve geribeslemeli kullanımı. Dersle ilgili kaynakların okunması
13 Alternatif akım motor sürücülerinin prensipleri, yapıları, geribeslemesiz ve geribeslemeli kullanımları. Dersle ilgili kaynakların okunması
14 Servo motor sürücülerinin temel prensipleri, yapıları ve hareket kontrolu. Dersle ilgili kaynakların okunması
15 Servo motor sürücülerinin kullanımı. Dersle ilgili kaynakların okunması
16-17 Final Sınavı Dersle ilgili kaynakların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar