DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik-II * ELT   207 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, küçük işaret ve büyük işaret kuvvetlendiricilerinin çalışmasını kavraması, devre çözüm yöntem ve teoremlerini uygulayabilmesi ve frekans karakteristiğini çizebilmesi. İşlemsel yükselteçler ve uygulama devrelerinin kavranması. Aktif filtre devrelerini tanıyıp, çalışma ilkelerini kavrayabilme ve kullanabilmesidir.
Dersin İçeriği
Transistör ve fet elemanları kullanılan küçük işaret, büyük işaret ve işlemsel yükselteçlerin çeşitli devrelerini tanımlar ve uygular. Aktif filtre devrelerini tanımlar ve uygular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Transistorlü yükselteç devreleri a
2 Fetli yükselteç devreleri a
3 Yükselteçlerin frekans analizi Bode diyagramı a
4 Çok katlı kuvvetlendiriciler a
5 Akortlu kuvvetlendiriciler a
6 Fark yükselteçleri a
7 İşlemsel yükselteçlerin polarması a
8 Ara Sınav a
9 İşlemsel yükselteçlerin karakteristik analizi -
10 İşlemsel yükselteçler -
11 İşlemsel yükselteçli uygulama devreleri -
12 Geri besleme -
13 Aktif filtreler -
14 Multivibratörler ve dalga şekillendiriciler -
15 Laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney raporları değerlendirilmesi -
16-17 Final Sınavı -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar