DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri * AYT   107 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ZEYNEP ERÇEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
X
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve Araştırma Kaynak kitapların incelenmesi
2 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Araştırma Problemi Tanımlama Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Alan yazın taraması Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Nicel Araştırma Yaklaşımı Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 Nitel Araştırma Yaklaşımı Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Örnekleme Yöntemleri Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav Haftası Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
9 Veri Toplama Araçları Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Verileri Analiz Etme Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Verilerin Tablo ve Grafikle Gösterimi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Araştırma Raporu Hazırlama Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Bilimsel Etik Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Bir Bilimsel Araştırma İncelemesi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Dönem Sonu Sınavı Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar