DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Algoritma ve Programlama * ELT   138 2 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET KARAKUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Program kodlama mantığını öğrenme
Dersin İçeriği
Algoritma ve akış şeması ve program kodlarını öğrenme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Algoritma ve Akış Şeması Konuların okunması ve araştırma yapılması
2 Kodlama Ortamı Konuların okunması ve araştırma yapılması
3 Kod Yazım Kuralları Konuların okunması ve araştırma yapılması
4 Temel Giriş Çıkış Komutları Konuların okunması ve araştırma yapılması
5 Değişken Tanımlamaları Konuların okunması ve araştırma yapılması
6 Döngü Kontrol Deyimleri Konuların okunması ve araştırma yapılması
7 Saptırma ve Karşılaştırma Komutları Konuların okunması ve araştırma yapılması
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı
9 Dizi Değişkenlerin Tanımlanması ve Kullanılması Konuların okunması ve araştırma yapılması
10 Dizi Değişken Uygulamaları ve sıralama işlemi Konuların okunması ve araştırma yapılması
11 Altprogramlar Konuların okunması ve araştırma yapılması
12 Fonsiyonlar Konuların okunması ve araştırma yapılması
13 Harici Altprogramlar Konuların okunması ve araştırma yapılması
14 Sırasal Dosyalar Konuların okunması ve araştırma yapılması
15 Doğrudan Erişimli Dosyalar Konuların okunması ve araştırma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar