DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sensörler ve Dönüştürücüler SEN   207 3 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serdar KAŞIKCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SERDAR KAŞIKCI1. Öğretim Grup:B
SELAHATTİN TEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders te her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sıcaklık , Nem Algılayıcıları, Hız , Titreşim , Pozisyon , Yaklaşım Algılayıcıları, Basınç , Debi ,Seviye , Darbe (Kuvvet) Sensörleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sıcaklık algılayıcılarının kurulumunu yapmak
2) Sıcaklık algılayıcılarının kurulumunu yapmak
3) Nem algılayıcıları kurulumunu yapmak
4) Hız algılayıcıları kurulumunu yapmak
5) Titreşim algılayıcıları kurulumunu yapmak
6) İvme algılayıcıları kurulumunu yapmak
7) Konum algılayıcıları kurulumunu yapmak
8) Yaklaşım algılayıcıları kurulumunu yapmak
9) Yaklaşım algılayıcıları kurulumunu yapmak
10) Basınç algılayıcıları kurulumunu yapmak
11) Akış algılayıcıları kurulumunu yapmak
12) Seviye algılayıcıları kurulumunu yapmak
13) Darbe (Kuvvet) algılayıcıları kurulumunu yapmak
14) Darbe (Kuvvet) algılayıcıları kurulumunu yapmak
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
X
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
X
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sıcaklık Algılayıcıları Sensörleri kavram ve çeşitlerini araştırınız. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 Sıcaklık Algılayıcıları Çevrenizdeki Isı sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Nem algılayıcıları Çevrenizdeki nem sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Hız algılayıcıları Çevrenizdeki hız sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Titreşim algılayıcıları Çevrenizdeki titreşim sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 İvme algılayıcıları Çevrenizdeki ivme sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Konum algılayıcıları Çevrenizdeki konum sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Çevrenizdeki konum sensör çeşitlerini araştırınız
9 Yaklaşım algılayıcıları Çevrenizdeki yaklaşım sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
10 Yaklaşım algılayıcıları Çevrenizdeki yaklaşım sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 Basınç algılayıcıları Çevrenizdeki basınç sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Akış algılayıcıları Çevrenizdeki akış sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 Seviye algılayıcıları Çevrenizdeki seviye sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 Darbe (Kuvvet) algılayıcıları Çevrenizdeki darbe sensör çeşitlerini araştırınız Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Darbe (Kuvvet) algılayıcıları Çevrenizdeki darbe sensör çeşitlerini araştırınız
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar