DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Testekli Tasarım BDM   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR
Dersi Verenler
MühendisSUAT SARI1. Öğretim Grup:A
MühendisSUAT SARI1. Öğretim Grup:B
MühendisSUAT SARI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Bu ders ile öğrencilerin ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını, temel çizim komutlarını, düzenleme komutlarını, ölçülendirme komutlarını kullanabilmeleri, BDÇ programları arası veri dönüşümleri yapabilecek ve çıktı alabilecek yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
 Ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, BDÇ programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Bilgisayar destekli tasarım ve çizim ifadelerini anlar.
2) 2) Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını kullanır.
3) 3) Temel çizim komutlarını kullanır.
4) 4) Düzenleme komutları ile çizim sayfası oluşturur.
5) 5) Projesinin çıktısını alır.
6) 6) Tasarım yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekran düzenleme komutları Sunum Hazırlama
2 Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme Sunum Hazırlama
3 Çizim komutları ve kullanımı Sunum Hazırlama
4 Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme Sunum Hazırlama
5 Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme Sunum Hazırlama
6 Düzenleme komutlarını kullanabilme Sunum Hazırlama
7 Düzenleme komutlarını kullanabilme Sunum Hazırlama
8 Ara Sınav a
9 Düzenleme komutlarını kullanabilme Sunum Hazırlama
10 Ölçülendirme komutlar Sunum Hazırlama
11 Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama Sunum Hazırlama
12 BDÇ programları arası veri dönüşümleri Sunum Hazırlama
13 BDÇ programları arası veri dönüşümleri Sunum Hazırlama
14 Yazıcı ayarları ve çıktı alma Sunum Hazırlama
15 Yazıcı ayarları ve çıktı alma Sunum Hazırlama
16-17 FİNAL SINAVI a

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar