DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik Devre Tasarımı ETP   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahir Can KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MAHİR CAN KAÇAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; bilgisayar destekli tasarım yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Simülasyon Programın Tanıtılması, Temel Devrelerin Simülasyonu, Analog Devrelerin Simülasyonu, Dijital Devrelerin Simülasyonu, Baskı Devre Programın Tanıtılması, Program Ortamında Devre Çizimi, Baskı Devre Şemasını Oluşturma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Bilgisayar destekli elektrik elektronik devre şemaları çizimi ve simülasyonu yapmak.
2) 2) Bilgisayar destekli baskı devre çizmek.
3) 3) Güç kaynağı için gerekli malzemeleri tespit edebilir.
4) 4) Belirtilen özelliklerde güç kaynağı yapabilir.
5) 5) Güç kaynağını test edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme
3
Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
X
4
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama
X
5
Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma
X
6
Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi
X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir
12
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Simülasyon Programın Tanıtılması Kaynak kitapların incelenmesi
2 Temel Devrelerin Simülasyonu Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
3 Temel Devrelerin Simülasyonu Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
4 Analog Devrelerin Simülasyonu Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
5 Analog Devrelerin Simülasyonu Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
6 Dijital Devrelerin Simülasyonu Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
7 Dijital Devrelerin Simülasyonu Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav a
9 Baskı Devre Programın Tanıtılması Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
10 Baskı Devre Programın Tanıtılması Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
11 Program Ortamında Devre Çizimi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
12 Program Ortamında Devre Çizimi Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
13 Baskı Devre Şemasını Oluşturma Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
14 Baskı Devre Şemasını Oluşturma Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
15 Baskı Devre Şemasını Oluşturma Önceki konuların tekrarı ve kaynak kitapların incelenmesi
16-17 Final Haftası a

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar