DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım ILY   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk yardımda yeterlilik kazanmak.
Dersin İçeriği
İlkyardımın temel özellikleri, kanamalar, kalp durması, kırık, zehirlenme gibi durumlarda hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) .İlk yardımın temel ilkelerini açıklama
2) .İlk yardımın temel ilkelerini uygulama
3) Yaralanmalarda ilk yardım ilkelerini açıklama
4) Yaralanmalarda ilk yardım uygulama
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım ilkelerini açıklama
6) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulama
7) Hasta veya yaralıları taşıma ilkelerini açıklama
8) Hasta veya yaralıların taşınmasını uygulamalı olarak gösterme
9) Çocukların karşılaşacağı kazalarda uygulanacak ilk yardım kurallarını açıklama
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Read and understand the issue before classes. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Birinci ve ikinci değerlendirme Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Yetişkinlerde temel yaşam desteği Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Dış ve iç kanamalar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Yara ve yara çeşitleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Vize Haftası Yazılı Sınav
9 Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Acil taşıma teknikleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Sedye oluşturarak yaralıların taşınması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Final Haftası Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar