DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel İklimlendirme Sistemleri * IST   102 2 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
TeknisyenMURAT ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
TeknisyenMURAT ŞAHİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, iklimlendirme ve soğutma , sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda devrelerini kurmak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Psikrometrik diyagram ve temel psikrometrik işlemler,Yaz ve Kış klimasının psikrometrik diyagramda gösterilmesi,Mahallin ısıtma ve soğutma yükü hesabı,Bireysel klima cihazları ve secimi,Kablo kesiti ve sigorta secimi,Pencere tipi klimalar,Split tip klima cihazları,kanallı split tip klima cihazları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
X
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
X
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İklimlendirmeyi tanımlayıp,önemini,iklimlendirmenin temel unsurlarını ve konfor bölgesini açıklama İlgili bölümün okunması
2 Yaş termometre,kuru termometre,bağıl nem,özgül nem,özgül hacim,entalpi hakkında bilgi verme,psikometrik diyagram hakkında bilgi verip uygulamalar yapma. İlgili bölümün okunması
3 Psikometrik diyagram yarımıyla örnek problem çözümlerini pekiştirme. İlgili bölümün okunması
4 Çevresel konfor,ısıl çevre,nem ve sıcaklığa bağlı konfor bölgesi tanımlamalarını açıklama. İlgili bölümün okunması
5 İç hava kalitesini açıklayıp,iç hava kaynaklı hastalıklar hakkında örnekler verme. İlgili bölümün okunması
6 Isı transfer yöntemlerini açıklama. İlgili bölümün okunması
7 Kondüksiyonla ısı transferini ayrıntılı şekilde açıklayıp örnek problemler çözme İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Konveksiyonla ısı transferini ayrıntılı şekilde açıklayıp örnek problemler çözme İlgili bölümün okunması
10 Radyasyonla ısı transferini ayrıntılı şekilde açıklayıp örnek problemler çözme İlgili bölümün okunması
11 Yerel iklimlendirme sisem,cihazlarını tanıtma. İlgili bölümün okunması
12 Çatı,konsol ve split klimayı tanıtma. İlgili bölümün okunması
13 Split klima elemanlarını ayrıntılı şekilde tanıtma İlgili bölümün okunması
14 Split klimanın soğutma ve ısıtması hakkında bilgi verme İlgili bölümün okunması
15 Split klimanın soğutma ve ısıtması hakkında bilgi verme İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar