DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektromekanik Kumanda Devreleri * IST   201 3 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
TeknisyenİSMAİL GENCER1. Öğretim Grup:A
TeknisyenİSMAİL GENCER1. Öğretim Grup:B
TeknisyenİSMAİL GENCER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, iklimlendirme ve soğutma , sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda devrelerini kurmak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1)Elektrik devre elemanlarının bağlantıları 2) Çift kapılı soğutucu kumanda devresi 3) Sebil tipi soğutucu kumanda devresi 4) Vitrin tipi soğutucu kumanda devresi 5) Su soğutma grubu kumanda devresi 6) Split tip iklimlendirme cihazları kumanda devresi 7) Paket tip iklimlendirme cihazları kumanda devresi 8) Ders tekrarı ve Ara Sınav 9) Çatı tipi iklimlendirme cihazları kumanda devresi 10) Merkezi klima santralı kumanda devresi 11) Otomobil tipi iklimlendirme kumanda devresi 12) Minibüs tipi iklimlendirme kumanda devresi 13) Otobüs tipi iklimlendirme kumanda devresi 14) Kamyonet tipi frigorifik soğutma kumanda devresi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termostat, defrost ve fan elektrik bağlantı devreleri, Kompresör Yol verme devreleri İlgili bölümün okunması
2 Tek ve çift kapılı soğutucu kumanda devreleri İlgili bölümün okunması
3 Karlanmasız (no-frost) soğutucu kumanda devresi İlgili bölümün okunması
4 Sebil ve şerbetlik tipi soğutucu kumanda devreleri İlgili bölümün okunması
5 Vitrin tipi ve buz makinesi soğutucu kumanda devreleri İlgili bölümün okunması
6 Su soğutma grubu kumanda devresi İlgili bölümün okunması
7 Soğuk depo kumanda devresi İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Split ve paket tip iklimlendirme kumanda devreleri Çatı tipi iklimlendirme kumanda devresi İlgili bölümün okunması
10 Merkezi klima santralı kumanda devresi İlgili bölümün okunması
11 Otomobil tipi iklimlendirme kumanda devresi İlgili bölümün okunması
12 Minibüs ve otobüs tipi iklimlendirme kumanda devreleri İlgili bölümün okunması
13 Minibüs ve otobüs tipi iklimlendirme kumanda devreleri İlgili bölümün okunması
14 Kamyonet tipi frigorifik soğutma kumanda devresi İlgili bölümün okunması
15 Kamyonet tipi frigorifik soğutma kumanda devresi İlgili bölümün okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar