DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Isıtma Sistemleri * IST   203 3 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Binaların ısıtılmasında kullanılan Isıtma sistemlerinin yapısını,elemanlarını ve işleyişini kavramak. Isıtma sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılan temel hesaplarını yapabilmek.
Dersin İçeriği
Merkezi ısıtma sistemleri, bölgesel ısıtma sistemleri ısı kayıpları, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru çapı hesabı, pompa hesabı, genleşme deposu, yüksek yapıların ısıtılmas

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
X
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı Kaynakları. İlgili bölümün okunması
2 Isıl değer ve yanma İlgili bölümün okunması
3 Yerel ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması
4 Merkezi ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması
5 Bölgesel ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması
6 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri) İlgili bölümün okunması
7 Isı kayıplarının hesaplanması İlgili bölümün okunması
8 Arasınav
9 Isı kayıplarının hesaplanması İlgili bölümün okunması
10 Örnekler İlgili bölümün okunması
11 Borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması İlgili bölümün okunması
12 Borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması İlgili bölümün okunması
13 Kapalı ve açık genleşme depoları, pompa seçim hesabı, boru çapı hesabı İlgili bölümün okunması
14 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması
15 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar