DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğalgaz Tesisatı * IST   211 3 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, doğalgaz bina içi tesisat montajı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
1 Doğalgaz proje bilgisi 2 Doğalgaz hattı topraklama kuralları, Tranşe boyutları 3 Katodik koruma teknikleri 4 Doğalgaz tesisatında kullanılan vanalar 5 Kazan gaz besleme hattı 6 Doğalgaz Brülörleri 7 Ara Sınav 8 Bina içi doğalgaz tesisatı 9 Doğalgaz kolon/tüketim hattı 10 Doğalgaz sayaçları 11 Doğalgaz güvenlik kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğalgaz proje bilgisi ders notlarını gözden geçirmek
2 Doğalgaz hattı topraklama kuralları, Tranşe boyutları ders notlarını gözden geçirmek
3 Katodik koruma teknikleri ders notlarını gözden geçirmek
4 Doğalgaz tesisatında kullanılan vanalar ders notlarını gözden geçirmek
5 Kazan gaz besleme hattı ders notlarını gözden geçirmek
6 Kazan gaz besleme hattı ders notlarını gözden geçirmek
7 Doğalgaz Brülörleri ders notlarını gözden geçirmek
8 Ara Sınav
9 Doğalgaz Brülörleri ders notlarını gözden geçirmek
10 Bina içi doğalgaz tesisatı ders notlarını gözden geçirmek
11 Doğalgaz kolon/tüketim hattı ders notlarını gözden geçirmek
12 Doğalgaz sayaçları ders notlarını gözden geçirmek
13 Doğalgaz güvenlik kuralları ders notlarını gözden geçirmek
14 Doğalgaz güvenlik kuralları ders notlarını gözden geçirmek
15 Final sınavı ders notlarını gözden geçirmek
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar