DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Tesisatı * IST   219 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1)Öğrenciler, bir yapının sıhhi tesisat projelendirmesini yapabilecektir. 2)Öğrenciler, süs havuzu, yüzme havuzu vb. gibi tesisatları gerçekleştirebileceklerdir. 3)Öğrenciler, drenaj ve arıtma sistemleri hakkında bilgi edineceklerdir
Dersin İçeriği
Temiz Su Tesisatı ve Proje Tasarım Esasları / Sıcak Su Tesisatı ve Boyler / Hidroforlar ve Hesap Kuralları / Pis Su Tesisatı / Yağmur Suyu Tesisatı / Arıtma Tesisatı / Yangın Tesisatı / Havuz Tesisatı / Mutfak ve Banyo Tesisatı / Ses, Su ve Isı Yalıtımı Malzemeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş İlgili bölümün okunması
2 Sıhhi Tesisat Alanlarının Planlanması ve Özel Konular. İlgili bölümün okunması
3 Temiz Su Tesisatı ve Proje Tasarım Esasları. İlgili bölümün okunması
4 Temiz Soğuk Su Tesisatı. İlgili bölümün okunması
5 Temiz Sıcak Su Tesisatı. İlgili bölümün okunması
6 Sıcak Su Tesisatı ve Boyler İlgili bölümün okunması
7 Hidroforlar ve Hesap Kuralları İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Pis Su Tesisatı İlgili bölümün okunması
10 Yağmur Suyu Tesisatı İlgili bölümün okunması
11 Arıtma Tesisatı İlgili bölümün okunması
12 Yangın Tesisatı İlgili bölümün okunması
13 Havuz Tesisatı İlgili bölümün okunması
14 Sıhhi Tesisat Seramik Gereçleri. İlgili bölümün okunması
15 Mutfak ve Banyo Tesisat İlgili bölümün okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar