DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme * IST   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEKİR ÖZÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme seçimi ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Malzemeleri sınıflandırılması, Malzemelerin Atomik ve Kristal Yapısı, Kristalleşme mekanizması, Alaşımların sınıflandırılması, Faz diyagramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
X
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
X
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik alanda kullanılan malzemeler(Metalik malzemeler,Seramik malzemeler,Polimer malzemeler,Kompozit malzemeler) İlgili bölümün okunması
2 Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar,Atomlar ve moleküller arası bağlar İlgili bölümün okunması
3 Birim kafes çeşitleri İlgili bölümün okunması
4 Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar,Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri İlgili bölümün okunması
5 Katılaşma esnasında dendirt ve tane oluşumu İlgili bölümün okunması
6 Kristal kusurlar İlgili bölümün okunması
7 Saf metal,Ara faz veya bileşik,Katı çözelti İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri İlgili bölümün okunması
10 Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen alaşımlar,Sıvı durumda birbiri içerisinde kısmen çözünen alaşımlar İlgili bölümün okunması
11 Sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar İlgili bölümün okunması
12 Görsel muayene yöntemi,Penetrant sıvı ile muayene yöntemi İlgili bölümün okunması
13 Ultrasonik muayene yöntemi İlgili bölümün okunması
14 X ışını ile muayene yöntemi İlgili bölümün okunması
15 Manyetik muayene yöntemi İlgili bölümün okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar