DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Soğutma Sistem Tasarımı * IST   226 4 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:B
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, soğuk oda tasarımı ve montajı yapmak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Endüstriyel soğutma sistemleri ve soğuk odalar Soğutma yükü hesabı Soğutma yükü hesabı, Devre elemanlarının seçimi Boru çaplarının hesaplanması Boru çaplarının hesaplanması Soğuk oda montajı Soğuk oda montajı İç ünite montajı Dış ünite montajı Elektrik kontrol paneli montajı Soğuk odayı devreye alma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
X
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
X
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği ve kaynak kitapların bilgilerinin verilmesi.Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve analizi.  İlgili bölümün okunması
2 Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile ilgili basınç-entalpi (p-h) diyagramında temel işlemlerin yapılması.  İlgili bölümün okunması
3 Çok basınçlı sistemler, Çok basınçlı soğutma sistemleri için gerekli hesaplamalar ve uygulamaları.  İlgili bölümün okunması
4 Isı yükü hesabı, Bir soğuk depo ısı kazancını hesaplama.  İlgili bölümün okunması
5 Pratik hesaplama yöntemlerini kullanarak farklı soğutma cihazları için ısı yükünün hesabı.  İlgili bölümün okunması
6 Kompresörlerin seçimi  İlgili bölümün okunması
7 Hesaplanan ısı yüküne göre üretici firma kataloglarından uygun bir kompresörün seçilmesi, bu konudaki sayısal uygulama ve problemlerin çözümü. İlgili bölümün okunması
8 Midterm
9 Kondenser ve evaporatörlerin seçimi  İlgili bölümün okunması
10 Genleşme cihazlarının seçimi  İlgili bölümün okunması
11 Evaporatörde soğutma için gerekli işletme şartlarını sağlayacak olan genleşme cihazlarını üretici firma kataloglarından seçme  İlgili bölümün okunması
12 Boru hatlarının boyutlandırılması  İlgili bölümün okunması
13 Soğutma sistemlerini oluşturan ana boru hatları ve bağlantı elemanlarını tanıma, ana ve ara boru hatlarını boyutlandırma  İlgili bölümün okunması
14 Gerekli varsayımları, hesaplamaları ve uygun tabloları kullanarak boru hatlarının çaplarının ve uzunluklarının belirlenmesi.  İlgili bölümün okunması
15 Soğutma sistemlerinde kullanılan kondenser ve evaporatör çeşitlerini ve üretici firma kataloglarından uygun bir kondenser ve evaporatörün seçilmesi.  İlgili bölümün okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar