DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ev Tipi Soğutma Sistemleri * IST   126 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, temel mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimini de ifade eden ev tipi soğutma sistemi devresini kurabilmek için gerekli olan yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Soğutma sistemleri, Kabin iskelet montajı, Kompresörler, Kondenserler, Evaporatörler, Filtreler, Kılcal boru, Yardımcı Elemanlar, Termikler, Röleler, Kapasitörler Termostatlar, Fanlar Soğutucu Akışkanlar ve Yağlar, Basınçlandırma, Vakumlama ve Kaçak Testi, Şarj, Deşarj ve İyileştirme İşlemleri, Basınç, Sıcaklık ve Akım ölçme ve değerlendirme, Teorik ve Uygulamalı Basınç-Entalpi diyagramı, Soğutma elemanlarının ısı kapasitelerinin hesaplanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
X
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
X
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Soğutma sistemleri İlgili bölümün okunması
2 Kabin iskelet montajı İlgili bölümün okunması
3 Kompresörler, Kondenserler İlgili bölümün okunması
4 Kompresörler, Kondenserler İlgili bölümün okunması
5 Evaporatörler, Filtreler, Kılcal boru İlgili bölümün okunması
6 Termikler, Röleler, Kapasitörler İlgili bölümün okunması
7 Termostatlar, Fanlar İlgili bölümün okunması
8 Arasınav
9 Soğutucu Akışkanlar ve Yağlar İlgili bölümün okunması
10 Basınçlandırma, vakumlama ve kaçak testi İlgili bölümün okunması
11 Şarj, deşarj ve iyileştirme işlemleri İlgili bölümün okunması
12 Şarj, deşarj ve iyileştirme işlemleri İlgili bölümün okunması
13 Basınç, sıcaklık ve akım ölçme ve değerlendirme İlgili bölümün okunması
14 Soğutma elemanlarının ısı kapasitelerinin hesaplanması İlgili bölümün okunması
15 Soğutma elemanlarının ısı kapasitelerinin hesaplanması İlgili bölümün okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar