DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi ve Tasarımı SAT   212 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre, atölye ve laboratuar ortamlarında yapılabilecek imalatlarla ilgili olarak piyasa araştırması ve ön proje hazırlayabilme. İmalat projesi hazırlayabilme.
Dersin İçeriği
Çalışmaların yürütülmesi sırasında piyasadaki üretim aşamaları da irdelenerek, yapılacak işlemler planlanmasının sağlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Isıtma projesi çizer.
2) Soğutma projesi çizer.
3) Havalandırma projesi çizer.
4) İklimlendirme Projesi çizer.
5) Cihazları test eder, çalıştırır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
X
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizibilite Çalışmaları Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Araştırma yapılması Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Etüd çalışması Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Veri toplama Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Tasarım ve Üretim İşlem Sırasının Belirlenmesi Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Üretim yöntemi seçimi Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 İşlem sırasının belirlenmesi Anlatım, Araştırma Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Arasınav
9 Ürün tasarımının yapılması Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Ürün tasarımının yapılması Proje hazırlığı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Projenin gerçekleştirilmesi Proje imalatı tasarımı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Projenin karlılığının hesaplanması Proje imalatı tasarımı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Yapılabilirliğinin etüd edilmesi Proje imalatı tasarımı Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Sonuç analizinin yapılması Cihaz kontrolü Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Değerlendirmenin yapılması Cihaz kontrolü Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar