DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil I IST   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şükrü Çetin İLİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞÜKRÜ ÇETİN İLİN1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce akademik çalışmalara yönelik olarak akademik dil becerilerini geliştirmede gerekli olan, eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak için bilgi, fikir ve yargıları kavrama, değerlendirme ve sentezlemelerine rehberlik etmektir.
Dersin İçeriği
Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklimlendirme ve soğutma ile ilgili bilgileri öğrenir ve uygular
2) İklimlendirme/Soğutma sistemleri alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı araştırır ve analiz edip uygular.
3) İklimlendirme/Soğutma sistemleri ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4) İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde karşılaşılan montaj ve arızaları tespit eder ve bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
5) İklimlendirme alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemlerin farkına varır ve uygular.
6) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri tespit edip uygular.
7) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)