DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme IST   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme seçimi ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Malzemelerin sınıflandırılması, Demir, Dökme demir, Çelik, Demir sementit denge diyagramı, Korozyon, Demir olmayan metaller, Plastikler, Kompoozitler, Malzeme muayenesi, Tasarımda malzeme seçimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzemeleri sınıflandırır.
2) Birim kafes sistemine göre malzemelerin davranışını belirler.
3) Malzemelerin özellikleri üzerinde kristal kusurların etkisini açıklar.
4) Saf metal ve alaşımların soğuma eğrilerini ayırt eder.
5) Malzemeyi oluşturan fazların hangi koşullarda oluşabileceğini ve dönüşüme uğrayabileceğini tespit eder.
6) Malzemelerin kullanım yerlerine göre seçim yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
X
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
X
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzemelerin sınıflandırılması, malzeme seçimi, alaşımlar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Demir ve demir filizleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dökme demir üretimi, çeşitleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çelik üretimi, çelikte katkı elemanları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çeliklerin ısıl işlemleri, demir sementit denge diyagramı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tavlama çeşitleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çeliklerin sertleştirilmesi, su verme, yüzey sertleştirme İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Görülen konulara çalışılması Yazılı Sınav
9 Korozyon ve korozyondan korunma İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Demir olmayan metaller İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Plastikler, üretimi, sınıflandırılması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kompozitler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Malzeme muayene yöntemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Teknolojik deneyler, mekanik deneyler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tasarımda malzeme seçimi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Görülen konulara çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar