DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı IGS   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan TÜRKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak..
Dersin İçeriği
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği kavramlar, kurallar ve tarihçesini bilir.
2) İş hukuku, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ilgili kuruluşları tanır
3) İş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında bilgi sahibi olur.
4) Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
5) Fiziksel risk etmenlerİni bilir.
6) Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenlerini bilir
7) İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisini bilir.
8) Ara Sınav
9) Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğinin tanınması ve önlem alınma yollarını kavrar.
10) İş güvenliğinde Makine ve Kişisel Koruyucular tanır ve kullanır.
11) İş güvenliğinde Makine ve Kişisel Koruyucular tanır ve kullanır.
12) İş güvenliğinde Makine ve Kişisel Koruyucular tanır ve kullanır.
13) Yangın ve patlamalarda ne yapması gerektiğini bilir
14) acil durum planlarını bilir. bu durumda neler yapılması gerektiğini bilir.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramlar, kurallar ve tarihçe İlgili bölümün okunması Anlatım
2 İş hukuku, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ilgili kuruluşlar İlgili bölümün okunması Anlatım
3 İş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları İlgili bölümün okunması Anlatım
4 Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları İlgili bölümün okunması Anlatım
5 Fiziksel risk etmenlerİ İlgili bölümün okunması Anlatım
6 Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri İlgili bölümün okunması Anlatım
7 Ergonomi İlgili bölümün okunması Anlatım
8 Ara Sınav İlgili bölümün okunması Anlatım
9 Ara Sınav arasınav hazırlığı yapmak Anlatım
10 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği İlgili bölümün okunması Anlatım
11 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve güvenliği, Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği İlgili bölümün okunması Anlatım
12 El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar İlgili bölümün okunması Anlatım
13 Yüksekte yapılan çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği İlgili bölümün okunması Anlatım
14 Yangın ve patlamalarda iş güvenliği İlgili bölümün okunması Anlatım
15 acildurum İlgili bölümün okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar