DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tesisat İşlemleri IST   105 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde bakır boru, çelik boru, plastik boru tesisatlarını uygulamalı olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bakır, çelik, plastik boru tesisatları, sıhhi tesisat uygulamaları ve sac işçiliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bakır Boru tesisatı döşer.
2) Farklı malzemelerin (Bakır-Prinç) kaynağını yapar.
3) Çelik boru tesisatını yapar.
4) Plastik boru tesisatını yapar.
5) Sac işçiliği, Perçin uygulamalarını yapar.
6) Lehim uygulamalarını yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
X
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
X
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
X
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
X
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Servis işlemlerinde kullanılan alet, araç, gereçleri. İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
2 Markalama, markalama aletleri, markalama uygulamaları. İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Proje / Tasarım
3 Atölye ve servis ortamında işgüvenliği, emniyet, ilk yardım. İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Ödev
4 Bakır borular, bağlantı elemanları, bakır boru tesisatı işçiliği İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 Oksi-asetilen kaynağı, bakır boru kaynak işçiliği İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
6 Bakır boru atölye uygulamaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
7 Bakır boru atölye uygulamaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav İlgili bölümün okunması Yazılı Sınav
9 Aliminyum ve prinç malzemeler, kaynak işlemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
10 Çelik borular, bağlantı elemanları, İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
11 Çelik boruların birleştirilmesi, borulara diş açma İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Proje / Tasarım
12 Plastik borular, bağlantı elemanları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
13 Plastik boru kaynak uygulamaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
14 Sac işçiliği, perçin, punta kaynağı, lehimleme İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
15 Sac işçiliği uygulamaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar