DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğalgaz Tesisatı IST   211 3 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, doğalgaz bina içi tesisat montajı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Doğalgazın genel özellikleri, Bina dışı doğalgaz tesisatı, Bina içi doğalgaz tesisatı, Doğalgaz ile çalışan tüketim cihazları, Doğalgaz güvenlik kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğalgaz bina bağlantı hattını tanımlar.
2) Kazan dairesi doğalgaz tesisatını tasarlar.
3) Doğalgaz kolon/tüketim hattını çizer.
4) Doğalgaz tesisatının sızdırmazlık testini uygular.
5) Doğal gaz tüketim hesabı yapar.
6) Doğal gaz tesisat hesabı yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğalgazın genel özellikleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
2 Bina dışı doğalgaz tesisatı, Genel kavramlar ve tanımlar ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
3 Bina dışı doğalgaz tesisatı ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
4 Bina içi doğalgaz tesisatı ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
5 Doğalgazın binalarda kullanım yerleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
6 Doğalgaz tesisatı hesabı ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Doğalgaz tesisatı hesabı örneği ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav görülen ders konularına çalışmak Yazılı Sınav
9 Boru çapı hesabı ile ilgili örnekler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Doğalgaz oda ısıtıcıları, doğalgaz su ısıtıcıları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
11 Bileşik kombi ısıtıcılar, Depolu bileşik kombi su ısıtıcılar, Doğalgazlı kat kaloriferi ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
12 Doğalgazlı ocak ve fırınlar, Doğalgaz kazanları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
13 Doğalgaz güvenlik kuralları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
14 Doğalgazın emniyet kuralları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
15 Final sınavı ders notlarını gözden geçirmek Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları görülen ders konularına çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar