DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi I ISY   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilerin temel işletmecilik bilgisi alanında yetkinlik sahibi olmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Temel işletme terminolojisini kavratmak ve işletme fonksiyonlarını öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilir
2) İş yeri kurma fikrini oluşturabilir
3) iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilir
4) İş yerini faaliyete açabilir
5) İşletmeleri sınıflandırabilir
6) İşletmelerin amaç ve faaliyetlerini tanımlayabilir
7) Piyasa kavramını öğrenir ve rekabet açısından işletmeleri sınıflandırabilir
8) Girişimciliğin ülkeler için önemini ve faydalarını tanımlayabilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
2 İşletmelerin Özellikleri Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
3 İşletmelerin Amaçları Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
4 İŞLETME KAVRAMI VE GELİŞİMİ Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
5 İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
6 Rekabet Koşulları Açısında İşletme Tipleri- Piyasa çeşitleri Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
7 Piyasa kavramı Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İşletmenin yasal yapısını belirleme Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
10 Firmanın kapasitesinin belirlenmesi Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
11 ÜRETİM VE ÖZELLİKLERİ Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
12 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
13 Girişimcilk Kavramı ve Ortaya çıkışı Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
14 GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
15 GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ Ders sunumunun incelenmesi Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar