DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim TKR   106 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik resim çizmek ve okumak yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri, Geometrik çizim yapmak, Görünüş çıkarma ve izdüşüm kavramının tanım ve sınıflandırılması, Ölçülendirme yapmak, Perspektifin tanımı ve önemi, Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme, Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi, Dairenin perspektifi, Kesit almanın tanımı ve önemi, Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri, Kesit uygulamaları, Toleranslandırma, Yüzey işleme işaretleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik resim araç ve gereçlerini tekniğine ve kurallarına uygun bir şekilde kullanır.
2) İzdüşüm yöntemini kullanarak parçaların farklı görünüşlerini çizer.
3) Kesit alma kurallarını kavrar, parçaların kesit görünüşlerini çizer.
4) Görünüşleri verilen parçaların perspektiflerini çizer.
5) Çizilmiş görünüşleri yada perspektifleri verilen parçaları ölçülendirir.
6) Yüzey işleme işaretlerini kavrar ve uygular.
7) Temel makine resimlerini çizer.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
X
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Geometrik çizim yapmak ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Görünüş çıkarma ve izdüşüm kavramının tanım ve sınıflandırılması ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 İzdüşüm düzlem çeşitleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Ölçülendirme yapmak. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Perspektifin tanımı ve önemi. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav görülen ders konularına çalışmak Yazılı Sınav
9 Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Dairenin perspektifi. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
11 Kesit almanın tanımı ve önemi. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
13 Kesit uygulamaları. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Toleranslandırma. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Yüzey işleme işaretleri. ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları görülen ders konularına çalışmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar