DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticari Soğutma Sistemleri IST   215 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, ticari tip soğutucuların yapısı, işleyişi , endüstriyel uygulamaları , tasarımı ile periodik bakımını yapmak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kompresörler, Kondenserler ve Soğutma kuleleri, Evaporatörler, Kısılma vanaları (Genleşme valfleri), Ticari soğutma cihazları, Soğuk depolama, Hızlı dondurma teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstriyel tip soğutucuların çalışma prensiplerini açıklar.
2) Endüstriyel tip soğutucuların elemanlarını tanımlar.
3) Endüstriyel tip soğutucuların tasarımını yapar.
4) Soğutma sisteminden veriler alarak, sistemin kapasitesini , verimliliğini hesaplar.
5) Sistemin periyodik bakımını sıralar.
6) Sistemin arızalarını giderir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
X
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
X
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
X
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kompresörler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
2 Kompresör çeşitleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Pistonlu kompresörler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Kondenserler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
5 Soğutma kuleleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
6 Evaporatörler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
7 Evaporatör çeşitleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav görülen ders notlarına çalışmak Yazılı Sınav
9 Kısılma vanaları (Genleşme valfleri) ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
10 Ticari soğutma cihazları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
11 Çeşitli ticari soğutucular ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
12 Soğuk depolama ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
13 Soğuk depoda ölçme ve kontrol işlemleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Hızlı dondurma teknikleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
15 Kriyojenik Sıvılar ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları görülen ders notlarına çalışmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar