DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Havalandırma Sistemleri IST   216 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE ÇİÇEK1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, havalandırma sistemlerinin montajını yapmak için gerekli olan yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Havalandırmaya giriş, Havalandırma sistem elemanları, Havalandırma kanallarının tasarımı, Havalandırma uygulamaları, Kanal ve bağlantı elemanlarının yapımı,Test, ayar ve dengeleme, Ses ve Akustik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Havalandırma sistem elemanlarının seçimini yapar.
2) Havalandırma sistem elemanlarının montajını yapar.
3) Havalandırma kanalı imalatı yapar.
4) Havalandırma kanallarının montajını yapar.
5) Havalandırma kanallarının yalıtımını yapar.
6) Havalandırma sistemlerinde ölçüm yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Havalandırmaya giriş İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Havalandırma sistem elemanları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Fanlar, menfezler, damperler, filtreler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Havalandırma kanallarının tasarımı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Dış hava miktarı tayini İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Kanal hesapları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Kanallarda toplam basınç kaybı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Görülen ders konularının çalışılması Yazılı Sınav
9 Kanal boyutlandırılması ve hesap yöntemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Kanal sisteminde ekonomi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Havalandırma uygulamaları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Kanal ve bağlantı elemanlarının yapımı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Test, ayar ve dengeleme İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Sistemin işletmeye alınması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Ses ve akustik İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Görülen ders konularının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar