DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme STJ   206 4 0 1 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Faruk BATAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirir
Dersin İçeriği
Bu stajda öğrenciler, Elektornik bakım onarım tamir ve tasarım yapma şansı olup bu sayede derslerde gördükleri teorik bilgilerin uygulamalarını yapma işlerinde görev alırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Staj yaptıkları kurumda, tasarım, çizim ve yeni ürünler ortaya koyma ile ilgili yaptıkları uygular
2) İş ortamında karşılaşılan problemleri yerinde görür
3) Kendi bilgi ve becerilerini iş sahasında uygular
4) İş disiplini edinir
5) İş hayatı ve iş eğitiminin gereksinimlerini öğrenir.
6) Mezun olduktan sonra çalışabileceği iş imkanlarını tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
X
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj yaptıkları kurumda tamir bakım onarım ve tasarım İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
2 Staj yaptıkları kurumda tamir bakım onarım ve tasarım İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
3 Staj yaptıkları kurumda elektronik tamir bakım onarım ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
4 Staj yaptıkları kurumda elektronik tamir bakım onarım ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
5 Staj yaptıkları kurumda gözlem İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
6 Staj yaptıkları kurumda gözlem İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
7 Staj yaptıkları kurumda teknik gezi İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
9 Staj yaptıkları kurumda teknik gezi İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
10 Staj yaptıkları kurumda uygulama İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
11 Staj yaptıkları kurumda uygulama İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
12 Staj yaptıkları kurumda eğitim İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
13 Staj yaptıkları kurumda eğitim İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
14 Staj yaptıkları kurumda değerlendirme İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
15 Staj yaptıkları kurumda değerlendirme İş yerinde yapılan alana yönelik uygulama hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar