DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi ve Tasarımı IST   230 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizibilite Çalışmaları, İşlem sırasının belirlenmesi, Ürün tasarımının yapılması, Projenin gerçekleştirilmesi, Değerlendirmenin yapılması (sunum).
Dersin İçeriği
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili ön proje, teknik rapor hazırlama ve bunları sunabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizibilite Çalışmaları yapar.
2) Araştırma çalışmaları yapar.
3) Etüd çalışması yapar.
4) Veri toplama yapar.
5) Tasarım ve Üretim İşlem Sırasının Belirlenmesi işlemlerini yapar.
6) Üretim seçimi yapar.
7) İşlem sırasının belirlenmesini yapar.
8) Ara Sınav
9) Ürün tasarımının yapılmasını yapar.
10) Ürün tasarımının yapar.
11) Projenin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapar.
12) Projenin karlılığının hesaplanmasını yapar.
13) Yapılabilirliğinin etüd edilmesini yapar.
14) Sonuç analizinin yapar.
15) Değerlendirmenin yapılması (sunum)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
X
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön çalışma Anlatım, Araştırma
2 Ön çalışma Anlatım, Araştırma
3 Sunum ve Seminer Hazırlama Anlatım, Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması Anlatım, Araştırma
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma Anlatım, Araştırma
6 Atölye Anlatım, Araştırma
7 Ara Sınav için Hazırlık Anlatım, Araştırma
8 Ara Sınav Exam Proje / Tasarım
9 Kısa Sınav. Anlatım, Uygulama
10 Ödev. Anlatım, Uygulama
11 Ara Proje Anlatım, Uygulama
12 Ara Uygulama Anlatım, Uygulama
13 Son Proje Anlatım, Uygulama
14 Son Uygulama Anlatım, Uygulama
15 Son Sınav için Hazırlık Anlatım, Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım, Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar